N 34/2014 - Rodinný dům v obci Týnec nad Sázavou (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 124: Znalec nebyl i přes písemnou výzvu do nemovitosti vpuštěn, proto některé údaje v ocenění jsou odhadnuty dle vnějšího stavebně technického provedení. Rozměry byly odhadnuty dle mapových
podkladů. Oceňovaná nemovitost je samostatně stojící rodinný dům, podsklepený, se dvěma nadzemními podlažími. Je zděný, zdivo tl.45 cm. Má stanovou střechu, krytina je z osinkocementových šablon, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná špaletová, fasáda je břízolitová. Vnitřní vybavení předpokládám standardní. Vytápění v domě je zřejmě ústřední. Stav domu je průměrný. Stáří
domu s ohledem na stav odhaduji na cca 40 roků. Dům je pravděpodobně napojen na elektřinu, veřejný vodovod, kanalizaci. Na pozemku se dále nacházejí vedlejší stavby a porosty.
Lokalita: Pecerady,Týnec nad Sázavou, Středočeský
Datum konání: 16.7.2014 v 13:30  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  1.600.000,- Kč  3.150.000,- Kč  260.000,- Kč  1.600.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz