N 20/2014 - !!! UPUŠTĚNO !!! Rodinný dům v obci Chramostek (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 18: Znalec nebyl i přes písemnou výzvu do nemovitosti vpuštěn, proto některé údaje v ocenění jsou odhadnuty dle vnějšího stavebně technického provedení. Rozměry byly odhadnuty dle mapových
podkladů. Oceňovaná nemovitost je samostatně stojící rodinný dům, pravděpodobně nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím. Je zděný, smíšené zdivo. Má sedlovou střechu a polovalbovou střechu, krytina je z pálené tašky, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná zdvojená, a dřevěná Euro, fasáda je břízolitová a vápenná stříkaná v horším stavu. Vnitřní vybavení předpokládám standardní až podstandardní. Na pozemku se dále nachází zděná přízemní garáž a vedlejší stavby. Příjezd k nemovitosti je po
nezpevněné komunikaci. Stav domu je průměrný. Stáří objektu odhaduji na nejméně 80 roků.
Lokalita: Chramostek, Lužec nad Vltavou, Středočeský
Datum konání: 6.8.2014 v 11:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  990.000,- Kč  1.600.000,- Kč  260.000,- Kč  Upuštěno  

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz