D 22/2014 - 2 čerpací stanice pohonných hmot v obci Jílové u Prahy a v obci Tochovice
Popis: Budova kiosku čerpací stanice pohonných hmot č.p. 523, Jílové u Prahy: na pozemku parc. č. st. 780/1 a st. 780/2. Je situována ve východním okrajovém území obce Jílové u Prahy, v ulici Čs. armády, při obecní asfaltové komunikaci na pozemku parc. č. 2179. Jedná se o nepodsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím, ve kterém se nachází prodejna, sklad, sociální zařízení. Objekt má plochou střechu s krytinou živičnou. Obvodové konstrukce jsou zděné s tepelnou izolací. Stropy jsou s rovným podhledem. Vnější úpravy povrchů jsou hladké omítky, vnitřní úpravy povrchů jsou hladké štukové. Povrchy podlah jsou z dlažby. Dveře vnitřní jsou plné dýhované, okna, venkovní dveře, výkladce plastové. Vytápění objektu je zajištěno přímotopy. Celý objekt je napojen na kanalizaci, vodovod, elektřinu a telefon.
Budova kiosku čerpací stanice, prodejny rychlého občerstvení a dílny č.p. 83 na pozemku parc. č. 754, Tochovice: jedná se o nepodsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím, který se skládá ze tří samostatných traktů. V první části je prodejna PHM, která se skládá z prodejny s kasou, sociálního zařízení pro veřejnost, sociálního zařízení pro personál, denní místnost a dvou skladů. Ve stření části je prodejna rychlého občerstvení se zázemím, k datu ocenění nezařízená a bez využití, ve třetí části je opravárenská dílna automobilů, k datu ocenění bez vybavení a užití. Objekt má plochou střechu s krytinou živičnou. Obvodové konstrukce jsou zděné s tepelnou izolací. Stropy jsou s rovným podhledem. Vnější úpravy povrchů jsou hladké omítky, vnitřní úpravy povrchů jsou hladké štukové. Povrchy podlah jsou z dlažby. Dveře vnitřní jsou plné dýhované, okna, venkovní dveře a výkladce plastové. Vytápění objektu je zajištěno radiátory na TUV. Celý objekt je napojen na vodovod, elektřinu a telefon. Splašková kanalizace je svedena do vlastní žumpy.

!!! Termíny prohlídek jsou uvedeny v dražební vyhlášce !!!
Lokalita: Jílové u Prahy - Praha západ ; Tochovice - Středočeský kraj
Datum konání: 17.7.2014 v 13:00 CORINTHIA HOTEL PRAGUE, Kongresová 1655/1, 14000 Praha 4 – Nusle.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  7.490.000,- Kč  7.490.000,- Kč  200.000,- Kč  7.500.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz