N 159/2013 - !!! UPUŠTĚNO !!! Rodinný dům v obci Ráječko (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 337: Oceňovaná nemovitost je řadový vnitřní,
podsklepený objekt se dvěma nadzemními podlažími. Objekt má plochou střechu, je zděný z tvárnic. Bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je břízolitová. Vnitřní vybavení předpokládám standardní. Okna jsou dřevěná zdvojená. Stáří domu odhaduji na cca 35 roků. Stav objektu je dobrý, údržb
Lokalita: Ráječko, Jihomoravský
Datum konání: 20.8.2014 v 11:30  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  800.000,- Kč  1.600.000,- Kč  240.000,- Kč  Upuštěno  

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz