N 57/2014 - !!! UPUŠTĚNO !!! Rodinný dům v obci Březová (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 17: znalec nebyl i přes písemnou výzvu do nemovitosti vpuštěn, proto některé údaje v ocenění jsou odhadnuty dle vnějšího stavebně technického provedení. Rozměry byly odhadnuty dle mapových
podkladů. Oceňovaná nemovitost je samostatně stojící rodinný dům, zřejmě nepodsklepený, se dvěma nadzemními podlažími. Je zděný, smíšené zdivo. Má sedlovou střechu, krytina je z osinkocementových šablon, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou plastová, fasáda je vápenná hladká a vápenná stříkaná. Vnitřní vybavení předpokládám standardní až podstandardní. Stav domu je mírně zhoršený. Dům je napojen pravděpodobně na elektřinu, veřejný vodovod, kanalizaci, zřejmě i plyn. Na pozemku se nacházejí vedlejší stavby hospodářského charakteru a porosty.
Lokalita: Březová u Vítkova, Březová, Moravskoslezský
Datum konání: 20.8.2014 v 11:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  700.000,- Kč  1.400.000,- Kč  210.000,- Kč  Upuštěno  

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz