N 35/2014 - !!! UPUŠTĚNO !!! Podíl 1/2 na rekreační chatě v obci Dobříš (on-line)
Popis: Rekreační chata č.e. 199: Oceňovaná nemovitost je samostatně stojící objekt rekreační chaty, zřejmě nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím. Svislé stěny jsou na bázi dřeva. Má sedlovou střechu, krytina je z osinkocementové
vlnovky, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná, s okenicemi. Vnitřní vybavení předpokládám minimální. Stav chaty je zhoršený, objekt je v horším technickém stavu. Objekt je zřejmě napojen jen na elektřinu. Na pozemku se dále nacházejí porosty. Příjezd k chatě je po nezpevněné komunikaci.
Lokalita: Dobříš, Středočeský
Datum konání: 10.9.2014 v 11:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  400.000,- Kč  450.000,- Kč  120.000,- Kč  Upuštěno 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz