D 12/2014 - Výrobní areál v obci Lipník nad Bečvou (on-line)
Popis: Výrobní areál se nachází na okraji zastavěného území města v průmyslové zóně. Jde o soubor budov a pozemků, původně sloužících jako dřevařská pila. Tento provoz zde již nefunguje. Část budov je ve velmi špatném stavu, a nelze je využívat, část budov je využita pro skladování, resp. parkování. Před areálem se nachází na pozemku p.č.st.1405 objekt samostatně stojící bývalé vrátnice. Objekt je k demolici, bez hodnoty. Na pozemku p.č.st. 1011 se nachází zděný objekt, částečně již odbouraný, ve velmi špatném technickém stavu. Objekt nelze užívat, je k demolici, bez hodnoty. Na pozemku p.č.st. 1108 se nachází torzo objektu, k demolici, bez hodnoty. Na pozemku p.č.st.1012 se nachází přízemní zděný objekt bývalých kanceláří a zázemí pro pracovníky. Objekt je nepodsklepený, má plochou střechu. Klempířské prvky jsou jen částečné z pozinkovaného plechu, bleskosvod chybí. Okna jsou dřevěná, fasáda je vápenná, částečně obložená polystyrenem. Vnitřní dveře jsou náplňové. Podlahy jsou z dlažby, PVC a koberců. V objektu jsou dvě kanceláře, sociální zařízení se sprchovým koutem, umyvadlo a splachovací WC. Vytápění je zajištěno elektrickými přímotopy. Na pozemku p.č. 1217/32 se nachází přístřešek. Jde o dvoulodní kovovou konstrukci se sloupy. Střecha je z ocelových vazníků s plechovou krytinou. Na stejném pozemku se nachází zpevněná asfaltová plocha. Na pozemku p.č.st. 813/1 je objekt, jehož jedna část je ve stavu k demolici, bez možnosti využití. Druhá část je v lepším stavu, a lze ji využít ke skladování. Jde o zděnou halu se sedlovou střechou, krytina je z osinkocementových vlnovek. Bleskosvod je
instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je částečně vápenná, částečně chybějící, částečně obložena. Vnitřní omítky jsou vápenné, částečně chybějící. Okna jsou dřevěná. Podlahy jsou z betonu. Do haly je zavedena elektřina a vodovod, je zde i hydrant. V areálu je zavedena elektřina s vlastní trafostanicí, veřejný vodovod. Je napojení na veřejnou kanalizaci. Je možnost napojení na plyn.
Areál je uzavřen.
Lokalita: Lipník nad Bečvou, Olomoucký
Datum konání: 9.9.2014 v 12:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  4.110.000,- Kč  7.000.000,- Kč  295.000,- Kč  4.515.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz