D 11/2014 - Areál v obci Tavíkovice
Popis: Areál Tavíkovice č.p. 161: budova č.p. 161 je jednopodlažní, bez podsklepení a bez podkroví v nízké sedlové střeše. Stavba je ve skutečnosti postavena z několika starších UNIMO buněk, které sem byly převezeny z jiné stavby, byly nově opláštěny a nově na nich byla provedena nízká sedlová střecha. V budově se nacházejí pouze nebytové provozní prostory charakteru kanceláře s příslušenstvím a nejsou zde žádné prostory bytové. Dle platných předpisů se tedy jedná o budovu s účelem využití administrativa.
Vedlejší stavba bez č.p./č.e. na pozemcích parcelní číslo St. 259, St. 260 a St. 261 je malá skladovací hala s přístavkem, která však nesplňuje všechny podmínky definice pro halu. Musí tedy být oceňována jako budova - vedlejší stavba s účelem využití pro skladování.
Celá nemovitá věc se nachází v obci a v katastrálním území Tavíkovice. Areál leží mimo zastavěnou část obce, jedná se o část původního starého průmyslového areálu, která byla v minulosti oddělena od hlavní části areálu (č.p. 64 a č.p. 70). Při tomto dělení nebyla žádným způsobem zajištěna přístupová cesta do oceňovaného areálu č.p. 161. Přístup je tedy možný jen přes sousední areál (č.p. 64) a tento přístup byl zajištěn jen ústní dohodou mezi původními vlastníky. Později se změnil vlastník areálu č.p. 64, původní dohody padly a tím pádem nyní není nijak zajištěn přístup do areálu č.p. 161.
Lokalita: Tavíkovice, Jihomoravský
Datum konání: 4.9.2014 v 11:00 Zadedací místnost dražebníka Dražby.net s.r.o., Sokolská 584/11, 779 00 Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  220.000,- Kč  330.000,- Kč  60.000,- Kč  Nevydraženo  

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz