D 81/2013 - Rodinný dům a rozestavěná budova v obci Bzenec (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 1430 - je samostatný, dvoupodlažní, částečně podsklepený, se sklonitou střechou bez půdního prostoru. Půdorys domu má přibližně tvar obdélníku. Dům je obydlený. Znalci byla předložena pouze výkresová dokumentace rekonstrukce rodinného domu z roku 1975 a kolaudační rozhodnutí k povolení užívání přístavby rodinného domu z roku 1993. Původní část domu je situována do uliční části. Má dvě nadzemní podlaží, je částečně podsklepená a zahrnuje hlavní vstup do domu, kuchyň, obytnou místnost, koupelnu, místnost WC, kotelnu a sklepní kóje. Dle sdělení vlastníka nemovitosti byla její výstavba zahájena v roce 1972. Do užívání byla uvedena v roce 1975. K původní stavbě byla v roce 1993 provedena přístavba rodinného domu, která je dvoupodlažní, částečně podsklepená. V přístavbě je sklep na zeleninu, garáž a tři obytné místnosti. Hlavní vstup do domu je ve dvorní části, do které se vchází brankou z uliční části. Za vstupními dveřmi je předsíň. Zde se po pravé straně nachází vstupní chodba do původní stavby. Ve vstupní chodbě 4jsou schody vedoucí do II. nadzemního podlaží, pod schody je místnost WC a po levé straně jsou dveře vedoucí do I. podzemního podlaží. V I. podzemním podlaží je chodba a tři sklepní kóje, z nichž dvě mají přímé osvětlení okny do ulice. Na chodbě ve sklepě jsou umístěny kotle na vytápění domu, v jedné kóji je elektrický bojler. Ve II. nadzemním podlaží se nachází chodba, na které je umístěna, po levé straně, koupelna. V čele chodby jsou dveře vedoucí do kuchyně, kterou se prochází do obytné místnosti. Okna z chodby, kuchyně a obytné místnosti jsou situována do uliční části, na jih. Z předsíně vedou také schody do přístavby. V I. nadzemním podlaží se nachází chodba, ze které vedou po levé straně dveře do obytné místnosti. Místnost má okna situovaná do dvora, na západ. Po pravé straně jsou dveře do garáže. Ve II. nadzemím podlaží jsou dvě obytná místnosti, z nichž jedna je průchozí. Průchozí místnost má okno situované do ulice, na východ, druhá obytná místnost má okno s balkónovými dveřmi situované do dvora, na západ. Vstup do I. podzemního podlaží v přístavbě, kde se nachází menší sklepní místnost, je dveřmi ze dvora.
Rozestavěný rodinný dům bez č.p. - Dům je řadový koncový, dvoupodlažní, nepodsklepený, se sklonitou střechou bez půdního prostoru. Půdorys domu má tvar obdélníku. Dům není obydlený. Znalci byla předložena dokumentace pro povolení stavby rodinného domu z roku 2005 a stavební povolení z roku 2006. Ke dni místního šetření je stavba prakticky hotova. Chybí pouze vnější omítky a vybavení kuchyně. Stavba je postavena na místě původního rodinného domu č. p. 746, jehož demolice byla provedena v roce 2005. Hlavní vstup do domu je ve dvorní části, do které se vchází brankou z uliční části. Za dveřmi je předsíň s chodbou. Z chodby vedou po levé straně dveře do technické místnosti, kde je umístěn elektrický bojler. Z technické místnosti vedou také dveře přímo do dvorní části. Na konci chodby jsou vnitřní dveře do garáže. Po pravé straně předsíně se nachází schody vedoucí do II. nadzemního podlaží. Ve II. nadzemím podlaží je chodba, na níž jsou po levé straně dveře do koupelny a místnosti WC. V čele chodby je vstup do obytné místnosti spojené s jídelním koutem a kuchyní. Okno z obytné místnosti je situováno do ulice, na západ, okno z kuchyně je situováno do dvora, na východ. Po pravé straně chodby je další obytná místnost, s oknem situovaným do ulice, na východ.
Lokalita: Bzenec, Jihomoravský
Datum konání: 9.9.2014 v 11:30  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  2.915.930,- Kč  2.915.930,- Kč  280.000,- Kč  Nevydraženo  

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz