N 80/2014 - !!! UPUŠTĚNO !!! Rodinný dům v obci Dublovice (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 43: Znalec nebyl i přes písemnou výzvu do nemovitosti vpuštěn, proto některé údaje v ocenění jsou odhadnuty dle vnějšího stavebně technického provedení a dle sdělení souseda. Rozměry byly odhadnuty dle mapových podkladů. Oceňovaná nemovitost je samostatně stojící rodinný dům, částečně podsklepený, s jedním nadzemním podlažím a podkrovím. Je zděný, podkroví je z části z dřevovláknitých desek. Má sedlovou střechu, krytina je z betonové tašky, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, neúplné. Okna jsou dřevěná zdvojená, v podkroví dřevěná Euro, fasáda je vápenná. Vnitřní vybavení je podstandardní, morálně zastaralé. Stav domu je zhoršený. Dům je z 50. roků. Vzhledem k tomu, že šlo o náhradní domy za původně zaplavené přehradou, byla výstavba provedena ve stavebně méně kvalitním provedení. Dům je napojen na elektřinu, veřejný vodovod, veřejnou kanalizaci. Na pozemku se nacházejí vedlejší stavba stopařské dílny, kolaudovaná v roce 2001, garáž a porosty.
Lokalita: Zvírotice, Dublovice, Středočeský
Datum konání: 29.10.2014 v 13:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  990.000,- Kč  1.750.000,- Kč  290.000,- Kč  Upuštěno  

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz