N 87/2014 - Byt 2+1 v obci Třinec (on-line)
Popis: Bytová jednotka č. 292/5: Znalec nebyl i přes písemnou výzvu do nemovitosti vpuštěn, proto některé údaje v ocenění jsou odhadnuty dle vnějšího stavebně technického provedení a dle informací z KN. Oceňovaná nemovitost je bytová jednotka dispozice 2+1, nacházející se ve 3.nadzemním podlaží zděného objektu s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími. Má valbovou střechu, krytina je plechová, bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je břízolitová, okna jsou plastová. Vnitřní vybavení předpokládám standardní až podstandardní. Vytápění je pravděpodobně ústřední etážové s plynovým kotlem. Výtah v domě není. Schody jsou betonové standardní. Dům je napojen na kompletní infrastrukturu. Dům je z roku 1954, stav je odpovídající stáří.
Lokalita: Lyžbice, Třinec, Moravskoslezský
Datum konání: 29.10.2014 v 12:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  400.000,- Kč  640.000,- Kč  120.000,- Kč  465.000,-Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz