N 83/2014 - Rodinný dům v obci Březina (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 177: je řadový koncový jednopodlažní, s plným podsklepením a s podkrovím v sedlové střeše. Rodinný dům se nachází v obci Březina a v katastrálním území Proseč u Březiny. Situován je na stavební parcele číslo 99/1 při jedné z hlavních ulici procházejících obcí. Okolní zástavbu tvoří obdobné rodinné domy. V oceňovaném rodinném domě jsou prakticky dvě bytové jednotky o dispozici (3+1) s příslušenstvím.

Bližší popis naleznete v dražební vyhlášce a ve znaleckém posudku.
Lokalita: Proseč u Březiny, Březina, Jihomoravský
Datum konání: 29.10.2014 v 14:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  500.000,- Kč  900.000,- Kč  150.000,- Kč  1.925.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz