D 93/2013 - Byt 2+1 v obci Velichov (on-line)
Popis: Bytová jednotka č. 125/14 se nachází v budově č.p. 125 ve 3. NP, její dispozice je 2+1. Plocha jednotky je 52,20 m2 a sestává se z kuchyně (9,00 m2), pokoje 1 (18,90 m2), pokoje 2 (13,60 m2), předsíně (6,40 m2), koupelny (2,10 m2), WC (0,90 m2) a sklepa (1,30 m2). Do celkové podlahové plochy jednotky je dle prohlášení vlastníka započítán sklep. K bytu patří lodžie (3,10 m2). Podlahová plocha lodžie se nezapočítává do celkové podlahové plochy jednotky.
Jedná se o samostatně stojící bytový dům panelové konstrukce č.p. 124, 125 a 126. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 5 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky. V budově není výtah. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je sedlová s krytinou z vlnitého plechu. Na střeše jsou žlaby a bleskosvod. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Stavebně-technický stav objektu je velmi dobrý. Budova je po rekonstrukci fasády, která je zateplená. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné částečně prosklené. Okna domu jsou plastová.
Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci a elektřinu. Vytápění bytu je ústřední. Ohřev teplé vody je centrální. Přístup je po zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je omezené, možné na veřejné komunikaci před domem.
Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.
Na pozemcích parc. č. St. 159/1, parc. č. St. 159/2 a parc. č. St. 159/3 stojí bytový dům s č.p. 124, 125 a 126. Pozemky jsou obdélníkového tvaru a tvoří spolu jeden funkční celek. V Katastru nemovitostí jsou vedeny jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemky jsou v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek a jsou přístupné přes pozemek parc. č. 948/13, který je ve vlastnictví obce Velichov.
Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno.
Podlahová plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka.
Ohledání bylo provedeno dne 17.7.2014. Vlastník nemovité věci se nedostavil a neposkytl žádnou součinnost. Nebylo umožněno vnitřní ohledání. Nebyla předložena stavebně technická ani jiná dokumentace.
Lokalita: Velichov, Karlovarský
Datum konání: 5.11.2014 v 12:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  150.000,- Kč  300.000,- Kč  45.000,- Kč  170.000,-Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz