N 90/2014 - !!! UPUŠTĚNO !!! Rozestavěný rodinný dům v obci Chlum (on-line)
Popis: Rozestavěný rodinný dům: Jedná se o samostatně stojící, přízemní rozestavěný rodinný dům s podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základové desce. Konstrukce budovy je zděná z pórobetonových tvárnic a její stavebně - technický stav je odpovídající dokončené hrubé stavbě. Vnitřní část budovy není stavebně dokončená. Krov je dřevěný. Střecha budovy je sedlová s krytinou z tašek. Na střeše nejsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou plastové částečně prosklené. Okna domu jsou plastová nebo střešní. Fasáda budovy není zateplená, vnější omítky chybí. K domu patří zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné komunikaci.
V rodinném domě se nachází obytný prostor, který není dokončený. Nejsou dokončené podlahy, omítky, u vnitřních dveří chybí zárubně a dveře.
Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.
Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.
Pozemek parc. č. 726/10 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 143 a tvoří s ním jeden funkční celek. V Katastru nemovitostí je veden jako orná půda, ale je užíván jako zahrada k rodinnému domu. Pozemek je pravidelného tvaru, travnatý a je mírně svažitý k jižní světové straně. Pozemek není oplocený. Na pozemku jsou opěrné zídky a porosty. Výše uvedené pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1144, který je ve vlastnictví obce Chlum a zároveň je místní nezpevněnou komunikací.
Součástí nemovité věci jsou IS, opěrné zídky a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.
Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno.
Ohledání bylo provedeno dne 14.8.2014. Nebylo umožněno vnitřní ohledání. Nebyla předložena stavebně technická ani jiná dokumentace.
Lokalita: Chlum u Blatné, Chlum, Jihočeský
Datum konání: 26.11.2014 v 12:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  990.000,- Kč  1.950.000,- Kč  270.000,- Kč  Upuštěno 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz