D 11/2014 - Areál v obci Tavíkovice - opakovaná dražba
Popis: Areál Tavíkovice č.p. 161: budova č.p. 161 je jednopodlažní, bez podsklepení a bez podkroví v nízké sedlové střeše. Stavba je ve skutečnosti postavena z několika starších UNIMO buněk, které sem byly převezeny z jiné stavby, byly nově opláštěny a nově na nich byla provedena nízká sedlová střecha. V budově se nacházejí pouze nebytové provozní prostory charakteru kanceláře s příslušenstvím a nejsou zde žádné prostory bytové. Dle platných předpisů se tedy jedná o budovu s účelem využití administrativa.
Vedlejší stavba bez č.p./č.e. na pozemcích parcelní číslo St. 259, St. 260 a St. 261 je malá skladovací hala s přístavkem, která však nesplňuje všechny podmínky definice pro halu. Musí tedy být oceňována jako budova - vedlejší stavba s účelem využití pro skladování.
Lokalita: Tavíkovice, Jihomoravský
Datum konání: 23.10.2014 v 11:45 Zasedací místnost dražbeníka Dražyb.net s.r.o., Sokolská 584/1, 779 00 Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  150.000,- Kč  330.000,- Kč  45.000,- Kč  150.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz