N 69/2005 - Rodinný dům v Bartošovicích
Popis: Jedná se o rodinný dům volně stojící, který je převážně dvoupodlažní, pravděpodobně jen s malým částečným podsklepením a bez podkroví v sedlové asymetrické střeše. Do domu se vchází hlavním a vedlejším vstupem z dvorní strany domu. Vstupy ústí asi do zádveří a dále do komunikačního prostoru se schodištěm, odkud je pravděpodobně přístup do všech místností v 1.PP, v 1.NP i ve 2.NP. Vedlejší vstup asi ústí do prostor „výměnku”. V 1.PP se asi nachází sklepní místnost, případně kotelna. V 1.NP a ve 2. NP se pravděpodobně nachází obytné místnosti s příslušenstvím. V domě je buď jedna velká vícegenerační bytová jednotka, nebo dvě bytové jednotky, přičemž druhá bytová jednotka je pravděpodobně jako tzv. „výměnek” ve dvorní přístavbě. Znalci nebyl umožněn vstup do vlastní nemovitosti, ani na oceňované pozemky.
Lokalita: Bartošovice, okres Nový Jičín, Moravskoslezský kraj
Datum konání: 10.8.2005 v 12:00 hod, salonek hotelu Flora , Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  500.000,- Kč  1.000.000,- Kč  150.000,- Kč  500.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz