D 38/2013 - Rozestavěný rodinný dům v obci Vochov (on-line)
Popis: Rozestavěný rodinný dům: Jedná se o řadový, vnitřní, přízemní, podsklepený rozestavěný rodinný dům s podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových betonových pasech. Konstrukce budovy je zděná z pálených cihel a pálených cihelných tepelně izolačních tvarovek Porotherm a její stavebně - technický stav je odpovídající probíhající výstavbě. Je dokončená hrubá stavba. Strop je z keramických tvarovek HURDIS. Krov je dřevěný vázaný. Střecha budovy je sedlová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby. Střecha je dále
tvořena obloukovými architektonickými prvky. Vchodové dveře do budovy nejsou v uliční čáře domu osazeny. Okna v domě nejsou osazena, jsou osazena pouze střešní. Podlahy nejsou dokončené. Vnitřní omítky chybí. Fasáda budovy není zateplená, vnější omítky chybí. K domu patří zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.
V suterénu budovy se nachází nedokončené prostory. V přízemí domu je nedokončená vestavěná garáž a nedokončené obytné prostory. V podkroví je nedokončený obytný prostor.
Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit. V obci se nacházejí tyto IS: elektřina, vodovod, plynovod a kanalizace.
Na pozemku parc. č. 262/2 stojí rozestavěná budova. Pozemek parc. č. 263/2 navazuje na stavební pozemek parc. č. 262/2, s kterým tvoří jeden funkční celek. V Katastru nemovitostí je vedený jako zahrada. Pozemek je rovinatý, neudržovaný, travnatý, nepravidelného tvaru. Na pozemku jsou zpevněné plochy a porosty. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. 277, který je ve vlastnictví Plzeňského kraje.
Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Ohledání bylo provedeno dne 30.5.2013 za
Lokalita: Vochov, Plzeňský
Datum konání: 26.11.2014 v 13:30  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  1.100.000,- Kč  1.100.000,- Kč  280.000,- Kč  Nevydraženo  

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz