N 98/2014 - !!! UPUŠTĚNO !!! 2/3 Rodinného domu v obci Starovičky a ½ pozemků v obci Starovičky (on-line)
Popis: Pozemky (list vlastnictví č. 37) se nacházejí mimo zastavěné území obce. Jsou zemědělského charakteru a jsou takto i užívány. S jiným využitím se neuvažuje. Na pozemcích p.č.3307 a 3308 je kukuřice, na pozemcích p.č.990/114 a 990/157 je vinice.
Rodinný dům č.p. 228 : Znalci nebylo umožněno zaměření nemovitosti. Oceňovaná nemovitost je řadový vnitřní, částečně podsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím a podkrovím. Má sklonitou střechu, je zděný. Krytina je z pálené tašky, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je břízolitová. Vybavení kuchyně je standardní s linkou a sporákem. Topení je ústřední s plynovým kotlem. WC a koupelna jsou standardní. Okna jsou dřevěná špaletová. K domu náleží vedlejší stavby s pozitivním vlivem na cenu obvyklou. Stav objektu je průměrný, celkové vybavení je standardní. Objekt je zřejmě napojen na veřejný vodovod, plyn, kanalizace do jímky a elektřinu.
Lokalita: Starovičky, Jihomoravský
Datum konání: 14.1.2015 v 14:30  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  575.000,- Kč  1.150.000,- Kč  170.000,- Kč  Upuštěno 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz