N 105/2014 - Rodinný dům v obci Liběchov (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 302: Znalec nebyl i přes písemnou výzvu do nemovitosti vpuštěn, proto některé údaje v ocenění jsou odhadnuty dle vnějšího stavebně technického provedení. Rozměry byly odhadnuty dle mapových podkladů. Oceňovaná nemovitost je samostatně stojící rodinný dům, nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím. Má sklonitou střechu, krytina je z betonové tašky, bleskosvod chybí (není dokončen), klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou plastová, fasáda je novodobá točená. Vnitřní vybavení předpokládám standardní. Stav domu je dobrý. Stáří domu odhaduji na cca 7 roků. Dům je zřejmě napojen na elektřinu, veřejný vodovod, kanalizaci.
Lokalita: Liběchov, Středočeský
Datum konání: 14.1.2015 v 13:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  1.800.000,- Kč  1.950.000,- Kč  300.000,- Kč  1.805.000,-Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz