N 09/2003 - Jednopodlažní prodejna v památkově chráněném území v Olomouci
Popis: Občanská vybavenost čp. 516 na p.č. 617 o výměře 1.017m2, nachází se na ulici Dlouhá čor. 32. Dispozice: tři obchody, kanceláře, sklady, plynová kotelna a příslušenství. Vchod do obchodní části je přímo z pěší zóny a to třemi vstupy. Stavba pochází z r. 1984 a je dobře udržována. V roce 1997 byla poškozena záplavovou vodou, všechny škody bykly odstraněny. Objekt je vytápěn plynovým kotlem, inženýrské sítě kompletní.

Lokalita: Olomouc - Lazce
Datum konání: 19.6.2003 v 11:00 hod, salonek hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  5.600.000,- Kč  7.000.000,- Kč  900.000,- Kč  upuštěno od dražby 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz