D 27/2014 - Rodinný dům v obci Markvartice (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 19: je samostatně stojící rodinný dům, nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím a částečným podkrovím. Je zděný, kamenný základ, smíšené zdivo z cihel, kamene, tvárnic a dřeva. Má sklonitou střechu, krytina je z pálené tašky, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná špaletová, fasáda je břízolitová. Vnitřní dveře jsou náplňové. Podlahy jsou z betonu, PVC, prken a koberců. Schody jsou železobetonové bez povrchu. V domě je byt dispozice 4+kk (pokoj v podkroví je bez vytápění, jen sezónní využití, jeden pokoj v přízemí je stavebně neupraven, bez omítek), vybavení kuchyně je podstandardní, torzo linky na chodbě, sporák. WC jen suché mimo dům, koupelna s vanou, bez omítek. Vytápění v domě je lokální kamínky na pevná paliva. Teplá voda je z boileru. Stav domu je zhoršený, celkové vybavení
je minimální. Původní stavba domu je z roku 1939. Později byla provedena přístavba a vedlejší stavby hospodářského charakteru. Dům je napojen na elektřinu, vodu z vlastní studny. Na pozemku se nacházejí vedlejší stavby hospodářského charakteru v horším stavu, a porosty. Dle sdělení vlastníka je přes zahradu u domu vedena stoka z nedaleké silážní jámy. Tato skutečnost není nikde zaznamenána, ani není zřízeno věcné břemeno vedení. Vlastníkem byla také předložena Nájemní smlouva ze dne 1.9.2006, kde je jako nájemce uvedena Zdeňka Dudková. Předmětem nájmu je byt dispozice 1+1 s příslušenstvím. Ve smlouvě je uvedeno nájemné ve výši 2.500,- Kč. Tato smlouva je zřejmě uzavřena účelově, neboť v domě se nenachází samostatný byt 1+1, a navíc je zřejmé, že vlastník s paní Dudkovou užívají společně celý dům s příslušenstvím.
Lokalita: Rakov u Markvartic, Markvartice, Královéhradecký
Datum konání: 17.12.2014 v 12:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  190.000,-Kč  420.000,-Kč  55.000,-Kč  426.000,-Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz