D 75/2014 - Administrativní budova v obci Náchod (on-line)
Popis: Administrativní budova č.p. 619: je z části podsklepená stavba se třemi nadzemními podlažími. Stavba byla původně postavena jako jídelna a dětská opatrovna. Stavba je užívána dle zjištěných podkladů od dokončení v roce 1914. Současný stav je po dílčí rekonstrukci a provedených stavebních úpravách provedených v sedmdesátých letech (cca před čtyřiceti lety) a počátkem devadesátých let (cca před dvaceti lety) minulého století. Poslední využití stavby bylo zejména jako administrativní prostory. Poslední využití domu je administrativní objekt. Sídlila zde Okresní správa sociálního zabezpečení. Ke dni ocenění je stavba přímo nevyužívána. Podsklepená je necelá čtvrtina zastavěné plochy. Ve sklepě jsou volné prostory charakteru skladu. Přízemí domu je přístupné ze severu a od jihozápadu do vnitřní chodby. U západních okrajů obou křídel budovy jsou vnitřní schodiště navazující na chodbu. Z chodby jsou přístupné jednotlivé kanceláře. Dále je zde oddělené sociální zařízení pro muže a ženy a v severozápadním rohu domu je z pozemku přístup dvojicí vrat do prostoru užívaného naposledy jako garáž asi pro tři osobní auta.


Bližší popis naleznete v dražební vyhlášce a ve znaleckém posudku.
Lokalita: Náchod, Královéhradecký
Datum konání: 18.12.2014 v 11:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  2.750.000,-Kč  5.500.000,-Kč  200.000,-Kč  Nevydraženo 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz