D 61/2014 - 2x byt a 2x garáž v obci Olomouc (on-line)
Popis: Při místním šetření bylo znalcem zjištěno, že výše uvedené nemovitosti jsou provozně, technicky a funkčně propojeny a ke dni ocenění jsou užívány jako jeden celek. Při ocenění je tedy na výše uvedený předmět nahlíženo jako na nemovitostní celek.
Jedná se o zděný, podsklepený objekt se dvěma nadzemními podlažími s využitým podkrovím pod střechou složitého krovu krytou břidlicí. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, vnitřní části města Olomouc, místní části Nová Ulice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Žilinská 106, Nová Ulice, 779 00 Olomouc. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemcích
p.č. 424/3 - ostatní plocha, 614/1 - ostatní plocha a p.č. 424/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77900 Olomouc. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení.
V I. podzemním podlaží jsou situovány nebytové prostory, kotelna a garáž.
V I. nadzemním podlaží jsou situovány nebytové prostory (užíváno jako kanceláře), včetně sociálního zázemí.
Ve II. nadzemním podlaží se nachází bytové jednotka o velikosti 4+1 s kompletním sociálním zázemím.
V podkroví je přístupná bytová jednotka o velikosti 5+1 s kompletním sociálním zařízením.
Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení vlastníka z roku 1872. V letech 2002 až 2003 objekt prošel kompletní rekonstrukcí a modernizací prvků krátkodobých i dlouhodobých životností, které měly výrazný vliv na celkové prodloužení životnosti objektu. Celkový stavebně technický stav a údržbu objektu lze ke dni ocenění hodnotit jako velmi dobrý. Při místním šetření bylo zjištěno, že objekt je vybaven nadstandardními prvky výbavy a byly použity nadstandardní materiály (centrální vysavač, elektronický zabezpečovací systém, videotelefony).
Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní:
a) vedlejší stavby:
U objektu je situován dřevěný přístřešek se stanovou střechou krytou břidlicí.
b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami:
- oplocení - plot z kovových profilů na zděných sloupcích
- kovová brána na dálkové ovládání 2x
- zpevněná plocha
- přípojky IS
Lokalita: Nová Ulice, Olomouc, Olomoucký
Datum konání: 14.1.2015 v 11:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  14.200.000,-Kč  14.200.000,-Kč  500.000,-Kč  14.205.000,-Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz