N 117/2014 - !!! UPUŠTĚNO !!! Byt 3+1 v obci Sedlec - Prčice (on-line)
Popis: Bytová jednotka č. 16/3: se nachází v budově č.p. 16 ve 2. NP, její dispozice je 3+1. Užitná plocha jednotky je 79,40 m2 a sestává se z kuchyně (5,80 m2), pokoje (10,40 m2), pokoje (13,50 m2), pokoje (20,00 m2), předsíně (5,90 m2), koupelny s vanou (3,70 m2), WC (1,10 m2) a sklepa 2x (19,00 m2). K bytu patří balkon (2,20 m2). Podlahová plocha balkonu se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Vchodové dveře do bytu jsou dřevěné plné osazené v ocelové zárubni. Vnitřní dveře jsou dřevěné částečně prosklené nebo plné. Okna bytu
Strana 2
N 117/2014
jsou dřevěná zdvojená. Podlahy jsou kryté PVC nebo koberci. Obklady jsou z keramických dlaždic. Sporák v kuchyni je elektrický.
Jedná se o samostatně stojící bytový dům zděné konstrukce č.p. 16 s volným půdním prostorem. Dům je pravděpodobně založen na základových pasech. Budova má 2 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy, kotelny a společné prostory. V budově není výtah. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je valbová s krytinou z osinkocementové šablony. Na střeše jsou žlaby se svody a bleskosvod. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Budova je v původním stavu. Stáří budovy je cca 60 let. Vchodové dveře do domu jsou dřevěné částečně prosklené. Okna domu jsou plastová nebo dřevěná zdvojená. Podlahy jsou kryté PVC nebo keramickou dlažbou. Fasáda budovy není zateplená. V domě jsou vymezeny tyto společné prostory: schodiště, dílna, sušárna, prádelna a kola-kočárky.
Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci a elektřinu. Vytápění bytu je ústřední vlastním kotlem na tuhá paliva s rozvody do radiátorů. Ohřev teplé vody je bojlerem. Přístup je po zpevněné komunikaci. Parkování je možné na pozemku před domem.
Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena byla zjištěna: věcné břemeno chůze a jízdy přes 828 a PK 674 s povinností k jednotce č. 16/3 pro pozemek parc. č. 253/2 (znalec ocenil částkou 10.000,- Kč a je zohledněna v ceně předmětu dražby).
Na pozemku parc. č. St. 1 stojí bytový dům s č.p. 16. Pozemek je obdélníkového tvaru o celkové výměře 163 m2. V Katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří. Na pozemek navazuje pozemek parc. č. 828, který s ním tvoří jeden funkční celek. Pozemek je v Katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha. Pozemek je rovinatý a z části travnatý. Na pozemku se nacházejí hospodářské stavby. Pozemek vedený ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový Katastr navazuje na pozemek parc. č. 828. Pozemky jsou v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek a jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. 679/2, který je ve vlastnictví Středočeského kraje a přes pozemek parc. č. 687, který je ve vlastnictví města Sedlec-Prčice.
Lokalita: Měšetice, Sedlec Prčice, Středočeský
Datum konání: 18.2.2015 v 11:30  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  170.000,-Kč  340.000,-Kč  50.000,-Kč  Upuštěno  

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz