N 120/2014 - !!! UPUŠTĚNO !!! Rodinný dům v obci Knyk (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 99: Původní projektová dokumentace, Stavební povolení, ani Kolaudační rozhodnutí nebylo znalci předloženo při místním šetření. Dle sdělení původního vlastníka (p. Fr. Krajíčka) pochází stavba z roku 1990 a stáří stavby je tedy 24 roků. V minulosti byly provedeny jen minimální rekonstrukce a modernizace domu.
Dům je jednopodlažní, s plným podsklepením a s podkrovím v sedlové střeše. V domě je jedna větší bytová jednotka o dispozici asi (7+1) s příslušenstvím a s vestavěnou garáží v suterénu domu. Více jak polovina všech ploch připadá na bydlení a dům je svým charakterem a uspořádáním vhodný pro rodinné bydlení. Jedná se tedy o rodinný dům a takto bude stavba i oceněna.
Rodinný dům č.p. 99 leží v obci i v katastrálním území Knyk. Situován je při jedné z vedlejších komunikací v okrajové části obce na pozemku parcelní číslo St. 153. Další pozemek parcelní číslo 40/3 tvoří zahradu u domu. Vše je v jednotném funkčním celku s hlavní stavbou. K vlastním pozemkům parcelní číslo St. 153 a 40/3 přísluší tedy rodinný dům č.p. 99, jedna malá vedlejší stavba, běžné venkovní úpravy a trvalé porosty. Přístup na pozemky je přímo z obecních pozemků a komunikací.
Pro úplnost je nutno uvést, že spolu s výše uvedenými dvěma pozemky, které budou předmětem ocenění, jsou užívány a oploceny i další pozemky: část pozemku parcelní číslo 1697, celý pozemek p.č. 40/1, část pozemků p.č. 1471/1 a 15/1, které však jsou pozemky jiných vlastníků, a proto nebudou předmětem ocenění v tomto znaleckém posudku. Vlastníkem pozemků parcelní číslo 40/1 (zahrada), 1471/1 a 15/1 (ostatní plocha ostatní komunikace) je Obec Knyk. Vlastníkem pozemku parcelní číslo 1697 (ostatní plocha jiná plocha) je pan Vladimír Stejskal, Knyk č.p. 23, t.j. vlastník sousedící nemovité věci.
Lokalita: Knyk, Vysočina
Datum konání: 18.2.2015 v 13:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  1.200.000,-Kč  2.400.000,-Kč  290.000,-Kč  Upuštěno 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz