N 123/2014 - Byt 2+1 v obci Olomouc (on-line)
Popis: Bytová jednotka č. 439/8: Dům č.p. 439 a 440 je situován na stavebních parcelách číslo St. 655 a St. 656 při ulici „Schweitzerova” a má čísla orientační 76 a 74. Oceňovaná bytová jednotka číslo 439/8 je ve 3.NP domu č.p. 439 (Schweitzerova č.o. 76). Jedná se o dům osmipodlažní, s plným podsklepením a bez podkroví, s plochou střechou. Je to bytový dům panelový typový s převládajícím účelem využití k bydlení. Více než 50 % všech ploch připadá na bydlení. Dům je rozdělen na jednotky Prohlášením vlastníka budovy dle zákona číslo 72/1994 Sb. a jednotky jsou převedeny do osobního vlastnictví.
Jedná se o bytový dům typový panelový s byty a s domovním příslušenstvím. V 1.PP je situováno domovní příslušenství (společné prostory). Všechna další nadzemní podlaží obsahují jen bytové jednotky a společné domovní prostory. Stáří stavby k datu ocenění je 35 roků, protože dům pochází z roku 1979.
Předmětem ocenění v tomto znaleckém posudku je bytová jednotka číslo 439/8, tj. dvoupokojová bytová jednotka s příslušenstvím, umístěná ve 3.NP domu č.p. 439, včetně příslušného podílu (425/27208) na společných částech domů č.p. 439 a 440 a na pozemcích pod stavbou parcelní číslo St. 655 a St. 656.
Dle podkladů (ocenění z roku 2008) byla bytová jednotka v minulosti zrekonstruována tím způsobem, že kuchyňský kout byl umístěn do původní předsíně a z původní kuchyně vznikl další „pokoj” o podlahové ploše 4,2 m2, což není možné považovat za obytnou místnost, protože nesplňuje předepsanou velikost (min. 8 m2). Byla také provedena rekonstrukce koupelny a záchodu, kdy původní prefabrikované bytové jádro bylo odstraněno a nahrazeno novým zděným bytovým jádrem.
Na oceňované bytové jednotce č. 439/8 vázne nájemní smlouva na dobu určitou do 31.10.2015. Nájemné za tento byt činí 9.500,- Kč/měsíc a představuje vlastní nájem bytu i náklady spojené s užíváním předmětu nájmu.
Lokalita: Povel, Olomouc, Olomoucký
Datum konání: 18.3.2015 v 11:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  900.000,-Kč  900.000,-Kč  270.000,-Kč  1.211.000,-Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz