D 85/2014 - Rodinný dům a objekt občanské vybavenosti v obci Svatobořice - Mistřín (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 768 a objekt občanské vybavenosti bez čp/če: Oceňovaná nemovitost je řadový vnitřní rodinný dům, částečně podsklepený, se dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Je zděný, zdivo tl. 45 cm. Má sedlovou střechu, krytina je z pozinkovaného plechu, bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou plastová, fasáda je břízolitová. Vnitřní dveře jsou plné a prosklené. Podlahy jsou z PVC a vlysů. Schody jsou železobetonové s povrchem z PVC. V přízemí je byt dispozice 2+1, a prodejna uzenin. V patře je byt dispozice 5+1, v podkroví pak byt dispozice 2+kk. Vytápění v domě je ústřední s plynovým kotlem. Teplá voda jsou elektrické boilery. Objekt je z roku 1943. V roce 1971 byla provedena rekonstrukce. V roce 1991 byly provedeny drobné stavební úpravy a v roce 1993 byla provedena půdní vestavba. V roce 2008 byla vyměněna okna za plastová. Dům je napojen na elektřinu, veřejný vodovod, kanalizaci a plyn. Na objekt rodinného domu navazuje provozní objekt bez č.p., který byl využíván jako výrobna uzenin. Objekt se skládá ze třech částí: Dvě části jsou z roku 1943 s následnou rekonstrukcí v roce 1992. Třetí, přízemní část je z roku 1994. Část č. 1 je přízemní objekt, s částečným podkrovím, nepodsklepený. Je zděný, střecha je sklonitá s krytinou z tašky a plechu. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Schodiště je betonové s nátěrem. Vnitřní povrchy stěn jsou převážně s obklady. Okna jsou dřevěná, dveře jsou kovové a dřevěné v ocelových zárubních. Podlahy jsou převážně z dlažby. Vytápění je ústřední, teplá voda je z boileru. Je zde i vzduchotechnika. V přízemí se nacházejí místnosti uzenářské výroby, udírna, chladicí boxy a sklad. V podkroví je kancelář a příruční sklad. Část č. 2 je přízemní objekt, nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím a podkrovím. V přízemí je bourárna, chladírna, sklady, umývárna beden, a sklady. V podkroví je denní místnost, šatny, umývárny se sprchami, WC. Objekt je zděný, sedlová střecha s plechovou krytinou. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, bleskosvod je instalován. Schodiště je dřevěné. Okna jsou dřevěná zdvojená, dveře pak kovové a dřevěné v ocelových zárubních. Podlahy jsou převážně z dlažeb, stěny jsou obloženy keramickými obklady. Vytápění je ústřední, teplá voda z boileru. V objektu je i vzduchotechnika. Část č. 3 je přízemní nepodsklepený objekt, zděný, s plochou střechou s krytinou z živičných pásů. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Stěny jsou obloženy keramickým obkladem. Okna jsou dřevěná a ze sklobetonových tvárnic. Dveře jsou kovové v ocelových zárubních. Podlahy jsou z dlažeb. Vytápění je ústřední, teplá voda je z boileru, jsou i rozvody vzduchotechniky. V objektu se nacházejí prostory na bourání a zpracování masa, chladírny, sklady.
Lokalita: Mistřín, Svatobořice-Mistřín, Jihomoravský
Datum konání: 18.2.2015 v 13:30  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  900.000,-Kč  1.500.000,-Kč  270.000,-Kč  900.000,-Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz