D 33/2014 - Podíl o velikosti 1/2 na rodinném domě v obci Chvalkovice (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 96: v nemovitosti nikdo nebydlí, byla proto odhadnuta dle vnějšího stavebně technického provedení. Oceňovaná nemovitost je řadový vnitřní rodinný dům, nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím. Je zděný, smíšené zdivo tl.45 cm. Má sedlovou střechu, krytina je z pálených tašek, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná špaletová, fasáda je vápenná v horším stavu. Vnitřní dveře jsou svlakové. Podlahy jsou z prken a cementového potěru. V domě je byt dispozice 1+1, bez vybavení, pouze suché WC ve dvoře. Rozvod vody není, kanalizace není, vytápění jen sporákem na pevná paliva. Stav domu je velmi špatný, stavba je k odstranění nebo k celkové rekonstrukci. Dům je starý nejméně 100 roků. Dům je napojen na elektřinu. Na pozemku se dále nacházejí vedlejší stavby ve stavu k odstranění, neopravitelné. Ostatní pozemky se nacházejí mimo zastavěné území obce a jsou zemědělsky využívány.
Lokalita: Chvalkovice, Jihomoravský
Datum konání: 19.2.2015 v 12:30  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  40.000,-Kč  60.000,-Kč  12.000,-Kč  40.000,-Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz