D 34/2014 - !!! UPUŠTĚNO !!! Podíl o velikosti 1/2 na pozemku v obci Chvalkovice (on-line)
Popis: Spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na pozemku parc. č. 247/89 o výměře 9940 m2, vedený jako orná půda, způsob ochrany zemědělský půdní fond; Pozemek se nachází mimo zastavěné území obce a je zemědělsky využíván.
Lokalita: Chvalkovice, Jihomoravský
Datum konání: 19.2.2015 v 13:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  33.400,-Kč  50.000,-Kč  10.000,-Kč  Upuštěno  

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz