D 09/2005 - Hostinec v obci Hovorany
Popis: Hostinec \\\"Na penaltě\\\" - jedná se o budovu řadovou koncovou, která je jednopodlažní, s malým částečným podsklepením a bez podkroví v sedlové střeše. V budově bývalo původně občerstvení (bufet), později byla budova přebudována k současnému účelu využití jako hostinec. Do objektu se vchází hlavním vstupem z uliční strany a vedlejšími vstupy ze zadní strany.
Lokalita: Hovorany, okres Hodonín, Jihomoravský kraj
Datum konání: 9.8.2005 v 10:00 hod, salonek hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  300.000,- Kč  400.000,- Kč  90.000,- Kč  340.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz