N 131/2014 - !!! UPUŠTĚNO !!! Rodinný dům v obci Všetaty (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 67: Jedná se o samostatně stojící, patrový rodinný dům. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná. Stáří budovy je cca 80 let. Střecha budovy je valbová s krytinou z betonové tašky. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Součástí střechy je komín. Okna budovy jsou dřevěná dvojitá. Vnější omítky jsou břízolitové, částečně opadané. Fasáda domu není zateplená. V přízemí domu se nachází nevyužívaná provozovna s vlastním vchodem. K domu patří oplocená zahrada, na které se nacházejí porosty. Oplocení je z části drátěné a z části dřevěné. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.
Příslušenstvím nemovité věci jsou zděné chlévy s pultovou střechou a živičnou krytinou a přístřešek.
Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace, plynovodu a telefonu.
Na pozemku parc. č. St. 61/1 stojí rodinný dům s č.p. 67. Pozemek je v Katastru vedený jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek parc. č. 26 navazuje na pozemek parc. č. St. 61/1 a tvoří s ním jeden funkční celek,
nepravidelného tvaru. V Katastru je vedený jako zahrada. Pozemek je rovinatý, travnatý, udržovaný a oplocený.
Na pozemku se nacházejí zpevněné plochy a porosty. Přístup na pozemky je přes pozemek parc. č. 660/4, který
je ve vlastnictví městysu Všetaty. Součástí nemovité věci jsou IS, porosty a zpevněné plochy. Tyto skutečnosti
jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci jsou chlévy, přístřešek a oplocení. Tyto
skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.
Nájemní smlouvy nebyly zjištěny.
Byla zjištěna věcná břemena:
- věcné břemeno chůze s povinností k parcele parc. č. St. 61/1 pro parcelu parc. č. St. 61/2.
- věcné břemeno jízdy s povinností k parcele parc. č. St. 61/1 pro parcelu parc. č. St. 61/2.
Ohledání bylo provedeno dne 12.1.2015 bez účasti vlastníka nemovité věci. Nebylo umožněno vnitřní ohledání.
Nebyla předložena stavebně technická ani jiná dokumentace.
Lokalita: Všetaty, Středočeský
Datum konání: 8.4.2015 v 13:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  990.000,-Kč  1.980.000,-Kč  250.000,-Kč  Upuštěno  

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz