N 126/2014 - !!! UPUŠTĚNO !!! Rodinný dům v obci České Budějovice (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 1985: znalec nebyl i přes písemnou výzvu do nemovitosti vpuštěn, proto některé údaje v ocenění jsou odhadnuty dle vnějšího stavebně technického provedení. Rozměry byly částečně změřeny, částečně
odhadnuty dle mapových podkladů. Oceňovaná nemovitost je řadový krajní rodinný dům, zřejmě nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím. Je zděný, zdivo smíšené, tl.90 cm. Má sedlovou střechu, krytina je z pálené tašky, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou plastová, fasáda je břízolitová a vápenná hrubá. Vnitřní dveře jsou plné svlakové. Podlahy jsou z prken. Celkové vybavení předpokládám minimální. Stav domu je zhoršený, k rekonstrukci. Stáří domu odhaduji na nejméně 70 roků. V posledních letech byla započata modernizace. Dům je napojen na elektřinu, veřejný vodovod, kanalizaci a
zřejmě i plyn. Na pozemku se dále nacházejí vedlejší stavby, garáž a porosty.
Lokalita: České Budějovice 3, České Budějovice, Jihočeský
Datum konání: 8.4.2015 v 12:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  990.000,-Kč  1.950.000,-Kč  270.000,-Kč  Upuštěno  

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz