D 72/2014 - Rodinný dům v obci Dobronín
Popis: Rodinný dům č.p. 73: jde o jednobytový (lze využít i jako dvoubytový, ale s jedním vchodem a společnými měřidly sítí) částečně podsklepený samostatně stojící dům se sedlovou a polovalbovou střechou. Dům je napojen na elektřinu a kanalizaci, obecní vodovod ani plyn není napojen. Základy z prostého betonu proložené kamenem s izolací proti zemní vlhkosti. Objekt založen na základových pasech z prostého betonu. Svislé nosné konstrukce
zděné o tloušťce do cca 50 cm. Stropy s rovným podhledem a klenba ve sklepě, krytina pálené tašky. Klempířské konstrukce na hranici životnosti provedeny z pozinkovaného plechu s nátěrem. Úprava vnitřních povrchů
vápenocementové štukové omítky s interiérovými malbami. Vnitřní obklady keramické. Schody s dřevěnými nášlapy a podstupnicemi na půdu, do sklepa cihelné. Dveře venkovní a okna dřevěné, vnitřní dveře dřevěné, plastové zasunovací, zárubně standardní ocelové i dřevěné. Podlahy obytných místností betonové s koberci,
částečně dlažby. Vytápění lokální na tuhá paliva, ohřev vody elektrický bojler. Elektroinstalace, rozvod studené i teplé vody, zařizovací prostředky a ostatní vybavení rodinného domu jsou provedeny v podstandardní úpravě. V průběhu let několik stupňů rekonstrukcí. Nebyly doloženy žádné podklady ohledně stavebních úprav vnitřních
prostor. Vzhledem k použitým materiálů odhaduji rekonstrukci vnitřních prostor na 40 roků, výměna 5 oken před 4 lety. Stavba nevykazuje závažné poruchy. Nutné opravy – omítky, podlahy, rozvody sítí, zařizovací
prostředky, napojení na vodovod a plyn. Přístup a příjezd k nemovitostem je po zpevněné komunikaci. Povrch: asfaltový. Příjezdová komunikace nevykazuje závady.
Lokalita: Dobronín, Vysočina
Datum konání: 3.3.2015 v 13:00 Advokátní kancelář Homolka, Palackého 5001/1, 586 01 Jihlava, 2.NP,.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  350.000,-Kč  700.000,-Kč  100.000,-Kč  570.000,-Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz