N 127/2014 - Rodinný dům v obci Horní Moštěnice (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 463: je samostatně stojící rodinný dům, podsklepený, se dvěma nadzemními podlažími. Je zděný. Na domě probíhá rozsáhlá rekonstrukce. Má plochou střechu, bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, z části chybějící. Okna jsou dřevěná špaletová, z poloviny chybějící, fasáda je břízolitová, horší. Vnitřní vybavení je kompletně chybějící. V domě se nachází bazén, krytý terasou. Vzhledem k tomu, že vlastník se prohlídky nezúčastnil, nebylo napojení na sítě prokazatelně zjištěno. Pravděpodobně je dům napojen na elektřinu a veřejný vodovod. Ostatní přípojky nezjištěny.
Lokalita: Horní Moštěnice, Olomoucký
Datum konání: 8.4.2015 v 11:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  990.000,-Kč  1.950.000,-Kč  290.000,-Kč  990.000,-Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz