D 49/2014 - Byt o velikosti 5+1 s pozemku + 1/2 pozemků v obci Libčice nad Vltavou (on-line)
Popis: Bytová jednotka č. 15/1: nemovitost se nachází mezi souvislou zástavbou obytných objektů na konci zástavby u místní zpevněné komunikace. Bytový dům byl postaven na základě stavebního povolení jako rodinný dům a později prohlášením vlastníka rozdělen na dvě bytové jednotky. Nemovitost je zděný dvoupodlažní objekt se sedlovou střechou s podkrovím. Údržba domu je dobrá, objekt nevykazuje výrazné opotřebení prvků dlouhodobé životnosti. Předmětem ocenění je bytová jednotka ve vchodu situována v 1. a 2. NP o velikosti 154,41 m2. Pozemky tvoří jednotný funkční celek, parcela je nepravidelného obdélníkového tvaru, přístup je po zpevněné
komunikaci. K bytové jednotce přísluší podíl na bytovém domě č.p. 15 a na pozemku č. 236/4 o velikosti 498/1000. Čistá užitná plocha bytu je 109,65 m2.
Lokalita: Libčice nad Vltavou, Středočeský
Datum konání: 5.3.2015 v 11:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  1.490.000,-Kč  2.600.000,-Kč  180.000,-Kč  Nevydraženo 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz