D 10/2005 - Pozemky v obci Hovorany
Popis: Oceňované pozemky parcelní číslo 1379 - zastavěná plocha a nádvoří a 1380 - ostatní plocha se nacházejí při místní vedlejší komunikaci, ulice „Ke hřišti”, a to v její rozdvojené části. Skutečnosti zjištěné na místě samém jsou v zásadním rozporu s údaji uváděnými na výpisu z KN a na kopii Katastrální mapy. Podle nich se na pozemku parcelní číslo 1379 - zastavěná plocha a nádvoří, nachází stavba rodinného domu č.p. 471. Původně zde skutečně stál starší rodinný dům, který však byl současnými majiteli zbourán za účelem výstavby nového rodinného domu. K výstavbě však již nedošlo a změny (demolice rodinného domu - zánik stavby) nebyly zaneseny do Katastru nemovitostí.

Stavby na pozemcích lze napojit na všechny běžné inženýrské sítě. Příjezd je po komunikaci se zpevněným povrchem. Pozemky se nachází v zastavěné části obce mezi rodinnými domy se zahradami.
Lokalita: Hovorany, okres Hodonín, Jihomoravský kraj
Datum konání: 9.8.2005 v 11:00 hod, salonek hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  70.000,- Kč  100.000,- Kč  20.000,- Kč  70.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz