N 106/2014 - Byt 4+1 v obci Zlín - opakovaná dražba (on-line)
Popis: Bytová jednotka č. 4238/2: je bytová jednotka dispozice 4+1, nacházející se ve 2. nadzemním podlaží zděného rodinného domu s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími, se dvěma bytovými jednotkami. Má plochou střechu, bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je břízolitová, okna jsou plastová. Vnitřní dveře jsou plné a prosklené, podlahy jsou z PVC, vlysů a dlažeb. Vytápění je ústřední s plynovým kotlem. Teplá voda je z kotle. Kuchyň je s linkou a plynovým sporákem. WC je splachovací, koupelna s vanou. Výtah v domě není. Dům je starý 35 roků. Stav je dobrý, celkové vybavení je průměrné.
Lokalita: Zlín, Zlínský
Datum konání: 18.3.2015 v 12:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  840.000,-Kč  1.500.000,-Kč  250.000,-Kč  1.105.000,-Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz