N 1/2015 - !!! UPUŠTĚNO !!! Rodinný dům v obci Ratíškovice (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 1036: Znalec nebyl i přes písemnou výzvu do nemovitosti vpuštěn, proto některé údaje v ocenění jsou odhadnuty dle vnějšího stavebně technického provedení. Oceňovaná nemovitost je řadový vnitřní, celopodsklepený objekt se dvěma nadzemními podlažími. Má plochou střechu, zděný z tvárnic. Bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je břízolitová. Vnitřní vybavení předpokládám standardní. Dveře jsou plné a prosklené, podlahy z dlažeb, koberců a PVC. Okna jsou dřevěná zdvojená. Dům je z roku 1982, stav objektu je podprůměrný, celkové vybavení je standardní. Objekt je zřejmě napojen na veřejný vodovod, kanalizaci a elektřinu.
Lokalita: Ratíškovice, Jihomoravský
Datum konání: 15.4.2015 v 12:30  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  995.000,-Kč  1.990.000,-Kč  260.000,-Kč  Upuštěno  

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz