N 74/2005 - Pozemky v Praze
Popis: Pozemky se nachází v okrajové části hlavního města, v jeho místní části a katastrálním území Troja, v ulici „U lisu”. Poloha pozemků je v těsné blízkosti vilové čtvrti s objekty residenčního typu. Na oceňovaných pozemcích se nenacházejí žádné stavby a pozemky tedy netvoří jednotný funkční celek se žádnou hlavní stavbou. Je předpoklad, že všechny běžné inženýrské sítě jsou v dosahu oceňovaných pozemků, protože se nacházejí v ulici „U lisu”, která je po své druhé straně zastavěna běžnými rodinnými domy. Příjezd je po komunikaci se zpevněným povrchem. Pozemky jsou svažité.
Lokalita: Troja, Praha
Datum konání: 8.9.2005 v 12:00 hod, salonek hotelu Wienna, Internacionální 801, 165 00 Praha 6 - Suchdol.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  8.000.000,- Kč  12.000.000,- Kč  1.000.000,- Kč  8.000.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz