D 30/2014 - Byt 3+1 v obci Liberec (on-line)
Popis: Bytová jednotka č. 676/8: se nachází v budově č.p. 676 ve 4. NP, její dispozice je 3+1. Užitná plocha jednotky je 70,20 m2 a sestává se z kuchyně (10,50 m2), pokoje 1 (13,00 m2), pokoje 2 (21,30 m2), pokoje 3 (12,10 m2), předsíně (9,20 m2), koupelny (3,00 m2), WC (1,10 m2). K bytu patří právo výlučného užívání jednoho sklepního boxu a lodžie (4,80 m2). Podlahová plocha lodžie se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky.
Jedná se o samostatně stojící bytový dům panelové konstrukce č.p. 674, 675, 676 a 677. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 4 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově není výtah. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Stavebně-technický stav objektu je velmi dobrý. Budova je po rekonstrukci fasády, která je zateplená. Vchodové dveře do budovy jsou plastové prosklené. Okna domu jsou plastová. V domě jsou vymezeny tyto společné prostory: vchody, chodby, schodiště, prádelny, sušárny, kočárkárny a sklepní prostory včetně boxů. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Vytápění bytu je ústřední. Ohřev teplé vody je centrální. Přístup je po zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je omezené, možné na veřejné komunikaci před domem.
Na pozemcích parc. č. 1569/74, parc. č. 1569/75, parc. č. 1569/76 a parc. č. 1569/77 stojí bytový dům s č.p. 674, 675, 676 a 677. Pozemky jsou pravidelného tvaru a tvoří spolu jeden funkční celek. V Katastru nemovitostí jsou vedeny jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemky jsou v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek a jsou přístupné přes pozemky parc. č. 1569/269 a parc. č. 1569/271, které jsou ve vlastnictví statutárního města Liberec. Příslušenstvím nemovité věci je právo výlučného užívání jednoho sklepního boxu. Tyto skutečnosti jsou zohledněny ve výsledné ceně obvyklé. Užitná plocha bytu byla určena z údajů částečné kopie prohlášení vlastníka.
Lokalita: Starý Harcov, Liberec
Datum konání: 1.4.2015 v 11:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  1.100.000,-Kč  1.100.000,-Kč  200.000,-Kč  1.180.000,-Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz