D 69/2014 - Podíl o velikosti 1/2 na rodinném domě v obci Mosty u Jablunkova (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 15: je samostatně stojící, je částečně podsklepený, má v části dvě nadzemní podlaží, v části jedno NP a nevyužité podkroví, je zastřešen sedlovou střechou. Příjezd a přístup k RD je z veřejné komunikace po nezpevněné komunikaci ve vlastnictví ČR, za domem je situována zahrada s vedlejšími stavbami – kůlny, dřevník, které jsou ve velmi špatném stavebně technickém stavu. Objekt je napojen na síť nízkého napětí, vodovod ze studny a kanalizaci do žumpy. Dispozičně je v současné době dům řešen jako jednobytový, v domě je umístěna bytová jednotka s pěti pokoji a bývalou kuchyní a s příslušenstvím. Dle zjištěných údajů stáří objektu, původní části, je 135 roků, v 50-tých letech provedena částečná přístavba. V současném stavu není dům obydlena užíván, není udržován, nachází se ve zhoršeném stavebně technickém stavu, nejsou funkční vnitřní instalace, je odpojen elektroměr, část prvků krátkodobé životnosti je poškozena, část včetně části oken je rozkradena, vstupní dveře vybourány, do domu je volný přístup. Dům je v současné době neobyvatelný. Dalším negativním faktorem je poloha mimo souvislou zástavbu, téměř samota, v blízkosti domu je železniční trať a rychlostní komunikace. Přístup a příjezd k nemovitostem: přímo z veřejné komunikace parc. č. 4345/3 ve vlastnictví Česká republika - právo užívání pro Lesy České republiky. Přístupová komunikace: Přístup a příjezd k nemovitostem je po nezpevněné komunikaci.
Lokalita: Mosty u Jablunkova, Moravskoslezský
Datum konání: 1.4.2015 v 13:30  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  325.000,-Kč  325.000,-Kč  95.000,-Kč  Nevydraženo 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz