D 87/2014 - Rodinný dům v obai Rosice (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 560: Hlavní objekt je přízemní podsklepená obytná budova, střecha šikmá sedlová s podkrovím. V objektu je bytová jednotka s příslušenstvím v suterénu kotelna a sklady. Objekt má přípojky elektriky, vody, kanalizace a plynu. Hlavní konstrukce zdivo, stropy s rovným podhledem, krov tesařského provedení vaznicové soustavy. Krytina skládaná, klempířské konstrukce kompletní. Podlahy povlakové krytiny a dlažba. Obklady stěn keramické dlaždice. Vybavení objektu koupelna s vanou a umyvadlem a samostatné WC. Příprava teplé vody s rozvody vyráběná v karmě. Vytápění objektu ústřední teplovodní s kotlem na plyn. Stav objektu s dobrou údržbou. Životní prostředí bez závad. Příslušenstvím stavby hlavní jsou tyto venkovní úpravy - přípojky sítí, vedlejší stavby nevedené na LV. Objekt je užíván k bydlení, je veden v KN jako objekt bydlení, splňuje kritéria rodinného domku ve smyslu vyhl. 137/1998 Sb., o obecných technických podmínkách pro výstavbu a oceňuje se dle účelu užívání jako rodinný dům.
Lokalita: Rosice u Brna, Rosice, Jihomoravský
Datum konání: 1.4.2015 v 13:00   ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  1.990.000,-Kč  3.300.000,-Kč  100.000,-Kč  1.990.000,-Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz