D 4/2015 - 1/10 bytového domu + 1/2 garáže v obci Nová Říše
Popis: Budova č.p. 262 a garáž: je využívaná jako bytový dům. Jedná se o řadový vnitřní bytový dům o jednom vchodu. Budova má 2 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky (celkem 4 byty o dispozici 2x 2+1 a 2x 3+1) a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. V budově není výtah. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Konstrukce budovy je zděná. Střecha budovy je plochá. Střešní krytina je živičná. Na střeše je bleskosvod. Budova není zateplená.
Fasáda je břizolitová. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné prosklené. Okna domu jsou plastová. Stavebnětechnický stav objektu je dobrý. Budova je v původním udržovaném stavu. Stáří budovy je cca 40 let. Zastavěná plocha domu je 179 m2. Oceňovaný spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 odpovídá užívání ideálního podílu o velikosti 1/2 bytu o
dispozici 2+1 v 1. NP vpravo. Byt je zřejmě v původním stavu. Okna bytu jsou plastová. Vstupní dveře jsou dřevěné plné.
Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci a elektřinu. Vytápění je zřejmě ústřední. Přístup je po zpevněné komunikaci.
Budova bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. St. 307/2 je využívaná jako garáž. Garáž je situovaná cca 20 m od bytového domu. Jedná se o přízemní řadovou vnitřní garáž. Konstrukce garáže je zděná. Střecha garáže je sedlová. Střešní krytina je plechová. Budova je vybavena žlaby a svody. Klempířské prvky jsou z
pozinkovaného plechu. Vrata garáže jsou z východu dřevěná, ze západu plechová. Zastavěná plocha garáže je 27 m2. Spolu s garáží je užívaná jako předzahrádka i část pozemku parc. č. 38/8.
Stavební pozemek parc. č. St. 308 je ve vlastnictví České republiky (příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní statek Jeneč). Stavební pozemek parc. č. St. 307/2 je ve vlastnictví České republiky (příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad). Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 38/8, který je rovněž ve
vlastnictví České republiky (příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad).
Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.
Ohledání bylo provedeno dne 16.2.2015. Nebylo umožněno vnitřní ohledání. Nebyla předložena stavebně technická ani jiná dokumentace.
Lokalita: Nová Říše, Vysočina
Datum konání: 21.4.2015 v 13:00 Advokátní kancelář Homolka, Palackého 5001/1, 586 01 Jihlava, 2.NP.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  97.500,-Kč  195.000,-Kč  29.000,-Kč  97.500,-Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz