D 6/2015 - Pozemky v obci Droždín (on-line)
Popis: Pozemky - se nacházejí na okraji zastavěné místní části Olomouce- Droždím - směrem na obec Bukovany. Pozemky se nacházejí v oblasti, kde byla provedena příprava pro výstavbu rodinných domů. Pozemky vedené v druhu pozemků orná půda jsou určeny pro výstavbu rodinných domů. Pozemky vedené v druhu pozemků ostatní plocha - ostatní komunikace jsou určeny jako přístupové komunikace k jednotlivým stavebním pozemkům. Pozemky určené pro výstavbu rodinných domů jsou zasíťované a přístupné po zpevněných komunikacích. V územním plánu města Olomouce jsou pozemky - orná půda v oblasti s možnou zástavbou rodinnými domy a pozemky - ostatní plocha ostatní komunikace jsou vyznačeny jako přístupové a příjezdové komunikace. V cenové mapě stavebních pozemků města Olomouce jsou pozemky oceněny částkou 2400,- Kč/m2.
Pozemky jsou přístupné z ulice Horní Ulehla.
Lokalita: Droždín, Olomouc, Olomoucký
Datum konání: 14.5.2015 v 12:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  3.380.000,-Kč  3.380.000,-Kč  250.000,-Kč  Nevydraženo  

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz