D 8/2015 - Podíl 1/2 na rodinném domě v obci Praha-Hloubětín (on-line)
Popis: Rodinný dům bez čp/če: Znalec nebyl do nemovitosti vpuštěn, proto některé údaje v ocenění jsou odhadnuty dle vnějšího stavebně technického provedení a dle informací od vlastníka nemovitosti pana Jiřího Pospíšila.
Rozměry byly odhadnuty dle mapových podkladů. Oceňovaná nemovitost je řadový krajní rodinný dům, částečně podsklepený, s jedním nadzemním podlažím. Je zděný, zdivo tl.45 cm. Má sklonitou střechu, krytina je z betonové tašky, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná
špaletová, fasáda je břízolitová. Vnitřní dveře jsou náplňové. Podlahy jsou z dlažby a palubek. Vybavení kuchyně je s plynovým sporákem. WC je splachovací. Koupelna s vanou. Vytápění v domě je lokální kamny na pevná paliva. Teplá voda v domě není. Stav domu je zhoršený, celkové vybavení je podstandardní. Dům je užíván od roku 1927. Dům je napojen na elektřinu, veřejný vodovod, kanalizaci. Na pozemku se nacházejí vedlejší stavba kůlny, zděná garáž a porosty. Na nemovitosti vázne věcné břemeno užívání pro Pospíšilovou Vlastu.
Lokalita: Hloubětín, Praha, Hlavní město Praha
Datum konání: 14.5.2015 v 11:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  500.000,-Kč  1.000.000,-Kč  150.000,-Kč  835.000,-Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz