N 21/2015 - Rodinný dům v obci Svitávka (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 28: je samostatně stojící, částečně podsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím. Má sedlovou a valbovou střechu, smíšené zdivo. Krytina je z osinkocementových šablon, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, z části chybějící. Fasáda je vápenná hladká, v horším stavu. Vybavení kuchyně je podstandardní s plynovým sporákem. Topení je lokální plynovými topidly. Teplá voda je z boileru, avšak voda je zavedena pouze v koupelně. WC je splachovací, koupelna je neobezděná, ve zhoršeném stavu. Dveře svlakové, podlahy z prken, dlažeb a betonu. Okna jsou plastová. Dispozičně jde o byt 1+1. K domu náleží stavby hospodářského charakteru ve velmi špatném stavu, s negativním vlivem na cenu obvyklou. Dům je starý přes 100 roků, v posledních dvou letech byla vyměněna okna a provedeno WC s koupelnou. Stav objektu je zhoršený, údržba nedostatečná, vybavení celkově podstandardní. Nutné větší opravy. Objekt je napojen na vodu z vlastní studny, kanalizace do jímky, elektřinu a na plyn.
Lokalita: Svitávka, Jihomoravský
Datum konání: 17.6.2015 v 12:30  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  150.000,-Kč  300.000,-Kč  45.000,-Kč  230.000,-Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz