N 22/2015 - !!! UPUŠTĚNO !!! Rodinný dům v obci Lešetice (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 38: Znalec nebyl i přes písemnou výzvu do nemovitosti vpuštěn, proto některé údaje v ocenění jsou odhadnuty dle vnějšího stavebně technického provedení. Rozměry byly odhadnuty dle mapových podkladů. Oceňovaná nemovitost je samostatně stojící rodinný dům, pravděpodobně částečně podsklepený, s jedním nadzemním podlažím. Je zděný, smíšené zdivo tl. přes 50 cm. Má polovalbovou střechu, krytina je z osinkocementových šablon, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná dvojitá, fasáda je břízolitová v horším stavu, z čela vápenná hladká. Podlahy jsou z dlažby, PVC a koberců. Vybavení kuchyně je s linkou a sporákem, WC je splachovací, koupelna s vanou. Vytápění v domě je lokální na pevná paliva. Teplá voda je z lázeňských kamen. Stav domu je zhoršený, celkové vybavení je morálně zastaralé. Stáří domu odhaduji na nejméně 90 roků. Dům je zřejmě napojen na elektřinu a veřejný vodovod, kanalizace je do jímky. Na pozemku se dále nacházejí vedlejší stavba a porosty.
Lokalita: Lešetice, Středočeský
Datum konání: 17.6.2015 v 12:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  340.000,-Kč  680.000,-Kč  102.000,-Kč  Upuštěno  

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz