D 16/2015 - Rodinný dům v obci Mikulovice (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 175: Jedná se o nepodsklepený objekt ze smíšeného zdiva - rodinný dům, s jedním nadzemním podlažím, bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné části obce Mikulovice, v jejím širším centru a je situovaný jako řadový vnitřní. Pozemek leží v mírně svažitém terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci, na pozemku p.č 1204/1 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 601 82 Brno. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro, plynové vedení, septik, obecní vodovod a studna, Parkování je možné ve vlastním průjezdu. Městská kanalizace se v současné době v obci teprve buduje.
Objekt sestává ze 2 bytových jednotek o velikosti 3+1 a 3+kk, jednotka 3+kk s neúplným sociálním zařízením, jednotka 3+1 s kompletním sociálním zařízením, obě jednotky se samostatnými vstupy. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů a dle místního šetření cca 100 let. V průběhu své celkové
životnosti objekt procházel běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, v roce 2010 byl objekt částečně zrekonstruován – vnitřní modernizace bytových jednotek. Údržba celého objektu je ke dni ocenění zanedbaná. I přes provedené rekonstrukce a modernizace se objekt nachází v mírně horším technickém stavu. Vnitřní vybavení je technicky i morálně opotřebované a zastaralé. Opotřebení je uvažováno odborným odhadem znalce při celkové životnosti 100 roků.
Ke stavbě hlavní náleží stavby vedlejší a venkovní úpravy, které tvoří příslušenství k rodinnému domu.
Vedlejší stavby: za stavbou hlavní vlevo se nachází vedlejší stavba, která slouží ke skladování nářadí apod. Jedná se o cihlový objekt se sedlovou střechou krytou taškou pálenou, objekty nejsou provozně propojeny. Přes tento objekt projdeme na pozemek zahrady
Venkovní úpravy: přípojky IS, zpevněné plocha dlážděná, oplocení – dřevěné latě, pletivo.
Lokalita: Mikulovice u Znoma, Mikulovice, Jihomoravský
Datum konání: 20.5.2015 v 11:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  690.000,-Kč  1.504.000,-Kč  100.000,-Kč  Nevydraženo 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz