N 28/2015 - !!! UPUŠTĚNO !!! Byt 3+1 v obci Milevsko (on-line)
Popis: Bytová jednotka č. 1302/30: Znalec nebyl i přes písemnou výzvu do nemovitosti vpuštěn, proto některé údaje v ocenění jsou odhadnuty dle vnějšího stavebně technického provedení a dle informací obyvatel domu. Oceňovaná
nemovitost je bytová jednotka dispozice 3+1, nacházející se v 7. nadzemním podlaží panelového objektu s devíti nadzemními podlažími. Má plochou střechu, krytina je standardní, bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je zateplená, okna jsou plastová. Vnitřní vybavení předpokládám standardní až podstandardní. Výtah v domě je. K bytu náleží lodžie. Dům je napojen na kompletní infrastrukturu a je po revitalizaci. Stáří domu je 31 roků.
Lokalita: Milevsko, Jihočeský
Datum konání: 25.6.2015 v 11:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  335.000,-Kč  670.000,-Kč  100.000,-Kč  Upuštěno 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz