N 29/2015 - !!! UPUŠTĚNO !!! Rodinný dům v obci Rabí (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 118: Znalec nebyl do nemovitosti vpuštěn, ani mu nebylo umožněno měření, proto je nemovitost oceněna dle vnějšího stavebně technického provedení a dle informací od objednatele ocenění. Oceňovaná nemovitost je samostatně stojící rodinný dům, nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím. Je zděný. Má sedlovou a pultovou střechu na přístavbě, krytina je z tašky, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou plastová a dřevěná, fasáda je vápenná, částečně novodobá. Vnitřní vybavení předpokládám standardní až podstandardní. Stav domu je špatný. Stáří domu je nejméně 100 roků, přístavby jsou z posledních let. Objekt je napojen na elektřinu a vodu z vlastní studny. Na pozemku se dále nacházejí vedlejší stavba, studna a porosty. Jejich hodnota je započtena v celkové obvyklé ceně nemovitostí. Příjezd k domu, který se nachází na samotě, je po nezpevněné komunikaci.
Lokalita: Rabí, Plzeňský
Datum konání: 25.6.2015 v 11:30  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  325.000,-Kč  650.000,-Kč  90.000,-Kč  Upuštěno  

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz